مرور برچسب

جماع

آداب مجامعت و ثمره آن از نگاه پیامبر اسلام (ص)

آداب مجامعت و ثمره آن در این مطلب به آداب مجامعت و ثمره آن از نگاه پیامبر اسلام (ص) می‌پردازیم و وصیت ایشان به حضرت علی‌ (ع) نگاهی‌ می‌اندازیم و در ادامه سخنان و احادیثی از امام صادق (ع) و امام رضا (ع) را در این مورد برسی‌ می‌کنیم با ما…